Bouwproces in 10 stappen

Delen via:   

Het totale bouwproces van de 380 kV-verbinding, van de aanleg van toegangswegen tot en met het herstellen van de oorspronkelijke situatie, duurt drie jaar. In die periode wordt op meer locaties op verschillende tijdstippen gewerkt. De civiele werkzaamheden worden uitgevoerd door twee aannemers. Aannemer Bam Infra bouwt de masten 1 tot en met 52, ten westen van Bedum en bouwcombinatie Strukton/ Mobilis bouwt de masten 53 tot en met 121, ten oosten van Bedum. Meer informatie over de bouwplanning kijk ook hier. 

Klik hier voor een kaart van het tracé met mastlocaties 1-121

Stap 1: Veldonderzoek

Er wordt veldonderzoek gedaan naar onder andere cultuurtechniek, milieu, grondwater, archeologie, flora & Fauna en geotechniek.

Stap 2: Aanleg bouwwegen en werkterreinen

Eerst worden werkwegen naar de mastlocatie aangelegd en wordt een werkterrein rondom de locatie ingericht. Een werkweg bestaat uit doek, zand en betonnen rijplaten.

Stap 3: Heien en boren

Voor een stevige fundering zijn grote betonnen palen nodig. Afhankelijk van de situatie worden deze palen in de grond geboord of geheid.

Stap 4: Aanbrengen van wapening en beton

Vervolgens wordt een bouwput van zo'n 3 meter diep gegraven. Hierin wordt een staalconstructie gevlochten en beton gestort. Dit moet uitharden en de fundering is klaar.

Stap 5: Transport en montage wintrackmast

De wintrackmasten worden in delen getransporteerd en op de mastlocatie in elkaar gezet.

Stap 6: Inhangen van geleiders

De geleiders worden met lier- en remmachines in de masten getrokken.

Stap 7: Verbinden van de masten

De geleiders in de steunmasten moeten verbonden worden met de hoekmasten.

Stap 8: Grond herstellen

Na afronding van de werkzaamheden op de mastlocatie wordt het grond in oorspronkelijke staat hersteld.

Stap 9: Aansluiten en ingebruikname

De verbinding moet aangesloten worden op de hoogspanningsstation en kan vervolgens in gebruik genomen worden.

Stap 10: Afbreken oude masten

Zodra de nieuwe verbinding in gebruik is genomen kunnen de bestaande vakwerkmasten afgebroken worden.

Cookiemelding


Deze video wordt niet getoond omdat u geen marketing cookies heeft geaccepteerd.
Klik hier om uw instellingen aan te passen.
Of kijk de video hier.
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.