Hoogspanningsstations Vierverlaten en Oudeschip

Delen via:   

Hoogspanningsstations hebben een belangrijke functie bij een hoogspanningsverbinding. Het zijn knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening. Ze sluiten hoogspanningsverbindingen op elkaar aan en transformeren de spanning naar een ander niveau. Het hoogspanningsstation Oudeschip in Eemshaven wordt aangepast en station Vierverlaten wordt uitgebreid met extra 380 kV-velden en zes transformatoren. 

Hoogspanningsstation Vierverlaten

Hoogspanningsstation Vierverlaten is straks één van de grootste hoogspanningsstations van Nederland. De nieuwbouw van het hoogspanningsstation wordt uitgevoerd door aannemer SPIE. In 2018 is SPIE begonnen met voorbereidende werkzaamheden om het terrein bouwrijp te maken. Het hoogspanningsstation moet worden uitgebreid met 380 kV-transformatoren en een nieuwe schakelinstallatie. Daarnaast moeten het 110 kV- en 220 kV-station worden verbouwd. Aannemer SPIE zorgt er voor dat alle installaties samen een compleet en werkend hoogspanningsstation vormen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.