Meer feiten en cijfers

Delen via:   
 • 6000 m2 is het gemiddelde oppervlak van een tijdelijk werkterrein

 • Heipalen gaan gemiddeld 23 meter de grond 

 • Alle palen achterelkaar levert een totale paallengte op van 125 km

 • Per pyloon telt een fundament gemiddeld 23 palen 

 • Een fundering heeft een diameter variërend van 8 tot 18 meter

 • De hoogste mastpyloon is circa 75 meter (alleen bij bijv. kruisingen met waterwegen)

 • De laagste mastpyloon is circa 54 meter (het merendeeel van de (steun)masten)

 • De verbinding telt 121 mastlocaties. Op een locatie staan 2 pylonen. Totaal bestaat de verbinding uit 242 pylonen

 • Er verdwijnen in totaal 163 'vakwerk'masten na de ingebruikname van de nieuwe verbinding.

 • De stroomgeleider heeft een diameter van 32,4 mm en een gewicht van 1,8 kg/m.

 • De zwaarste mastpyloon weegt 174 ton, dus 348 ton voor de 2 pylonen samen op de mastlocatie. Dit is exclusief het gewicht van fundering en geleiders.

 • De lichtste mastpyloon is 47 ton per pyloon, dus 94 ton voor de mastlocatie. Dit is exclusief het gewicht van fundering en geleiders.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.