Wintrackmasten
Delen via:   

De nieuwe 380 kV verbinding wordt gebouwd met een wintrackmasten. Deze mast bestaat uit twee pilaarvormige palen (pylonen). Dit heeft als groot voordeel dat de geleiders (draden) er zó in gehangen kunnen worden dat de verbinding landschappelijk een rustiger beeld geeft. Daarnaast is sprake van een smaller magneetveld in vergelijking met de bestaande masten. Dit geldt zowel voor de masten met alleen een 380 kV- verbinding en bij masten waarbij een 380 kV- en een 110 kV-verbinding worden gecombineerd. We maken gebruik van 2 type wintrackmasten, namelijk steunmasten en hoekmasten.

4-circuits

TenneT bouwt de nieuwe lijnverbinding als een 4- circuits verbinding, waarvan in eerste instantie alleen de 2 fase circuits worden gebruikt. Hierdoor kan de 110 kV-lijnverbinding vanaf  'De Brillerij' tot aan Vierverlaten bij de nieuwe 380 kV-verbinding in worden gehangen.

Mastopstelling

Een mastopstelling bestaat uit twee pylonen die op 22 meter van elkaar staan. De masten staan ongeveer zo’n 350 meter uit elkaar en zijn gemiddeld 55 meter hoog. . Hoe hoog de masten precies zijn en hoe ver ze uit elkaar staan, verschilt. Bij het kruisen van bijvoorbeeld kanalen zijn de masten vaak hoger, zodat schepen veilig onder de verbinding door kunnen.