Wintrackmasten

Delen via:   

De nieuwe 380 kV-verbinding wordt uitgevoerd met wintrackmasten. Een mastpositie bestaat uit twee pilaarvormige palen (pylonen). De geleiders hangen aan binnen- en buitenkant van de pylonen. Voordeel ten opzichte van de klassieke 'vakwerkmast' is dat de verbinding landschappelijk een rustiger beeld geeft. Onderscheid kan worden gemaakt in steunmasten en hoekmasten. Hoekmasten zijn massiever van constructie dan de steunmasten.

4 fase-circuits
TenneT bouwt de nieuwe lijnverbinding als een 4- circuits 380 kV-verbinding, waarvan in eerste instantie twee circuits worden gebruikt. Dit maakt het mogelijk om de 110 kV-lijnverbinding tussen  'De Brillerij' en Vierverlaten bij de nieuwe 380 kV-verbinding in te hangen. Daardoor kan  TenneT na de ingebruikname van de verbindingen nog een extra overbodig geworden hoogspanningsverbinding afbreken.

Mastopstelling
Een mastopstelling bestaat uit twee pylonen die 22 meter van elkaar staan. De masten staan ongeveer zo’n 350 meter uit elkaar. Ze zijn gemiddeld 55 meter hoog. Er zijn verschillen in de afstanden tot elkaar en de hoogte. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het kruisen van waterwegen. Daar zijn masten hoger (75 meter), zodat schepen veilig onder de verbinding door kunnen varen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.