Veiligheid na de aanleg

Delen via:   

Veiligheid stopt niet na de realisatie van een hoogspanningsverbinding. Beschadigingen aan een hoogspanningsverbinding kunnen namelijk gevaarlijk zijn voor mens en dier. Als bijvoorbeeld een werktuig een bovengrondse hoogspanningsverbinding beschadigt of een vlieger in de elektriciteitsdraden komt te hangen, kan overslag plaatsvinden met eventuele elektrocutie tot gevolg. Dit is te voorkomen. Veiligheid ná de ingebruikname van een hoogspanningsverbinding vraagt dus altijd om zorgvuldig handelen. Altijd én van iedereen.

Informatiebrochure

TenneT heeft een brochure ontwikkeld waarin informatie staat over de gevaren van bovengrondse hoogspanningsverbindingen. Deze informatie is bedoeld voor een ieder die in de buurt van een dergelijke verbinding woont, werkt of recreëert.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.