Elektriciteitsnet
Delen via:   

Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk bestaat uit een laag-, midden- en hoogspanningsnet. Het hoogspanningsnetwerk omvat alle elektriciteitsverbindingen van 110 kV en meer. 

Op de kaart staan deze verbindingen aangegeven, net als de grote projecten van TenneT. Dit zijn projecten van nationaal belang waarop de Rijkscoördinatieregeling van toepassing is. 

Meer informatie over andere grote projecten vindt u via onderstaande links: