De bouw in 5 stappen
Delen via:   

Stap 1: een toegangsweg naar de plek waar de mast moet komen

Voor het bouwen van een hoogspanningsmast is veel materiaal nodig. Daarom begint de aanleg van een verbinding met de aanleg van een weg naar de plek waar de mast moet komen.

De aanwezige bodemlagen worden tijdelijk afgegraven en opgeslagen zodat we de oorspronkelijke situatie goed kunnen herstellen. De ruimte die gereserveerd wordt voor een toegangsweg naar de bouwplaats is maximaal twaalf meter breed. De oppervlakte van de werkplek voor een nieuwe mast is zo'n 6.000 m2 groot. Bij de afmeting van zowel de bouwweg als de werkplek hebben we de ruimte die nodig is om de afgegraven grond tijdelijk op te slaan, meegerekend.

Stap 2: de fundering

Hoogspanningsmasten hebben een stevige fundering nodig. Hiervoor worden allereerst betonnen palen in de grond geheid. Vervolgens wordt een bouwput van zo’n 3 meter diep gegraven. Via bronbemaling wordt deze bouwput vrijgehouden van water. In de bouwput wordt een fundering van beton gemaakt.

Stap 3: de mast

De mast wordt met grote vrachtwagens in delen aangeleverd. Vervolgens wordt de mast met een montagekraan opgebouwd.

Stap 4: de draden (‘geleiders’)

De draden in een hoogspanningsverbinding waar stroom doorheen gaat, heten geleiders. Deze geleiders kunnen pas opgehangen worden als er al een aantal masten staat. Eerst wordt met katrollen een nylon draad in de masten getrokken.

Dit gebeurt handmatig. Na deze nylondraad komt een staaldraad waaraan de geleiders worden verbonden. De geleiders staan op haspels klaar. De geleiders worden met machines de masten in getrokken. Deze lier- en remmachines staan op enige afstand opgesteld van de eerste en de laatste mast waarover de geleiders getrokken worden. Dit is buiten de eerder genoemde bouwplaats voor masten.

Stap 5: terugbrengen in oude staat

We brengen het land in de oude staat terug. Dit betekent niet alleen dat de bouwplaats en toegangsweg opgeruimd worden. We brengen de grond na het werk weer in de oorspronkelijke staat terug. En schade, veroorzaakt door de aanleg van de hoogspanningsverbinding, vergoeden we. Daarnaast zorgen we dat de beplanting waar mogelijk (gezien de hoogte) weer terugkomt.