Landschap en milieu

Bij het inpassingsplan voor de nieuwe verbinding is een Landschapsplan bijgevoegd. Het geeft de hoofdlijnen en een beeld van landschappelijke maatregelen in het kader van Eemshaven-Vierverlaten 380 kV. Voorbeelden van maatregelen zijn het herstel van wierden en historische terreinen, versterking van dorpsranden en de aanplant van bomen langs wegen. Eind 2017 heeft de provincie diverse inloopavonden georganiseerd, waar omwonenden, gemeenten  en andere belanghebbenden hun ideeën konden inbrengen.

De minister van Economische Zaken en Klimaat is met de provincie Groningen een fors bedrag overeengekomen voor landschappelijke en cultuurmaatregelen. Voorwaarde was dat de ideeën en plannen een relatie dienen te hebben met de hoogspanningsverbinding.