Landschap en milieu
Delen via:   

Bij het inpassingsplan voor de nieuwe verbinding is een Landschapsplan bijgevoegd. Het geeft de hoofdlijnen en een beeld van landschappelijke maatregelen in het kader van Eemshaven-Vierverlaten 380 kV. Voorbeelden van maatregelen zijn het herstel van wierden en historische terreinen, versterking van dorpsranden en de aanplant van bomen langs wegen. Eind 2017 heeft de provincie diverse inloopavonden georganiseerd, waar omwonenden, gemeenten  en andere belanghebbenden hun ideeën konden inbrengen. De stuurgroep Landschapscompensatie heeft maart 2019 het programmaplan vastgesteld.

De minister van Economische Zaken en Klimaat is met de provincie Groningen een fors bedrag overeengekomen voor landschappelijke en cultuurmaatregelen. Voorwaarde was dat de ideeën en plannen een relatie dienen te hebben met de hoogspanningsverbinding. Uitvoering van de maatregelen in het landschapsplan dient plaats te vinden binnen 5 jaar na een onherroepelijk worden van het inpassingsplan.   

Voor meer informatie over programmaplan en landschappelijke maatregelen neemt u contact op met de provincie Groningen, Bart Vries of Johan Lingbeek, telefoon 050-316 4911.