Schade
Delen via:   

Het kan zijn dat u als landeigenaar of -gebruiker te maken krijgt met Eemshaven-Vierverlaten 380 kV. Soms moet TenneT werk of onderzoek uitvoeren op land dat niet in haar bezit is. Om de netaansluiting voortvarend te kunnen realiseren, is een goede verstandhouding met de grondeigenaren heel belangrijk. Daarom werken TenneT en haar onderaannemers altijd met de grootst mogelijke zorg. Overlast en schade proberen ze tot een minimum te beperken, en als het toch optreedt zijn er heldere regelingen voor vergoedingen.

TenneT heeft met LTO Nederland een convenant gesloten over de vergoedingen en de werkwijze bij werkzaamheden op landbouwgrond. In de brochure ‘Wat gebeurt er op mijn land’ vindt u informatie over de rechten en plichten van landeigenaren of – gebruikers, over TenneTs werkwijze op andermans grond en hoe het zit met schade en vergoedingen. Heeft u na het lezen nog vragen over dit onderwerp, neemt u dan contact op met TenneT’s Service Centrum via (0800) 8366388 of servicecenter@tennet.eu