Wintrack masten
Delen via:   

De nieuwe 380 kV verbinding wordt gebouwd met een nieuw type mast: Wintrack. Deze mast bestaat uit twee pilaarvormige palen en heeft als groot voordeel dat de draden er zó in gehangen kunnen worden dat de verbinding landschappelijk een rustiger beeld geeft. Daarnaast is sprake van een smaller magneetveld in vergelijking met de bestaande verbindingen. Dat geldt zowel voor de masten met een enkele 380 kV verbinding en bij masten waarbij een 380 kV en een 110 kV verbinding worden gecombineerd.

De masten staan gemiddeld zo’n 350 meter uit elkaar en zijn gemiddeld 55 meter hoog. Hoe hoog masten precies zijn en hoe ver ze uit elkaar staan, hangt ook van de omgeving af. Zo moeten masten aan de kant van een rivier vaak hoger zijn, zodat schepen veilig onder de verbinding door kunnen.